வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

ரூ3000 FLIPKART,AMAZON VOUCHERS:ரூ300(10%)தள்ளுபடி விலையில்சுமார் ரூ 1500 மதிப்புள்ள FLIPKART வவுச்சர்களும், ரூ 1500 மதிப்புள்ள AMAZON வுவுச்சர்களும் சுமார் 10 % குறைந்த விலையில் விற்பனைக்கு உள்ளன.

இதில் ரூ 100, ரூ 400, ரூ 500 என்ற கணக்கில் தனித்தனியாக வவுச்சர்களை வாங்க விரும்புகின்றவர்களும் வாங்கலாம்.

அதாவது ரூ 400 வவுச்சர் ரூ 360க்கும்,ரூ 500 வவுச்சர்
ரூ 450க்கும்,கொடுக்கப்படும்.

மொத்தமாக வாங்க விரும்புகின்றவர்களும் வாங்கலாம்.Reply here or Contact on Email ID : rkrishnan404@gmail.com