செவ்வாய், 6 செப்டம்பர், 2016

AdsTimer: Paidverts ஐப் போன்றே பிரபலமாகும் தளம்.இந்த தளம் முழுக்க முழுக்க PAIDVERTS ஐப் போன்றே வடிவமைக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையினைக் கொண்டே செயல்படுகின்றது.எனவே இதில் வேலை செய்வது என்பதும் நமது மெம்பர்களுக்கு எளிதான செயலாகும்.

தினம் BONUS ADS POINTS (BAP) எனப்படும் 200 BAP மதிப்புள்ள விளம்பரங்கள் இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

மாதம் 6000 BONUS POINTS மதிப்பினை இலவசமாகவே பெறலாம்.

இவை போக PAIDVERTS ஐப் போன்றே $1 ADS PACKAGE வாங்கினால் அதற்கு $1.58 மதிப்புள்ள 3160 BONUS AD பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்.இதற்கு தினம் விளம்பரங்கள் கொடுக்கப்படும்.அந்த விளம்பரங்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் $1 முதலீட்டு ads package மூலம் சுமார் $1.58 இலாபம் பெறலாம்.

கொடுக்கப்படும் விளம்பரங்களின் மதிப்பு நீங்கள் முதலீடு செய்துள்ள குரூப்பிற்கு ஏற்றவாறு பிரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படும்.

Groups & Bonus Ad Points : BAP Group 1 : ----- 1600 to 14500 BAP Group 2 : ----- 14500 to 26500 BAP Group 3 : ----- 26500 to 51000 BAP Group 4 : ----- 51000 to 99000 BAP Group 5 : ----- 99000 to 184000 BAP Group 6 : ----- 184000 to 366000 BAP Group 7 : ----- 366000 to 730000 BAP Group 8 : ----- 730000 to 1600000 BAP Group 9 : ----- 1600000 to 3200000 BAP Group 10 : ----- 3200000 to 6500000 BAP Group 11 : ----- 6500000 to 21000000 BAP Group 12 : ----- 21000000 to 50000000 BAP Group 13 : ----- 50000000 to 100000000 BAP Group 14 : ----- 100000000 to 300000000 BAP Group 15 : ----- 300000000 to 600000000 BAP Group 16 : ----- 600000000 +
 
இணைவதற்கு கீழேயுள்ள இணைப்பினைச் சொடுக்கவும்.

https://adstimer.com/index.php?ref=ALLINALL