புதன், 6 ஜூலை, 2016

GOLDEN CORNER : SURVER DOWN ANNOUNCEMENT

நமது புதிய ஃபாரம் பகுதியின் சர்வர் டவுணாக உள்ளதால் அந்தப் பகுதி யாருக்கும் ஓபன் ஆகவில்லை.விரைவில் சரி செய்யப்படும் அல்லது மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்படும்.அதுவரை மெம்பர்கள் பொறுமை காக்கவும்.நன்றி.