செவ்வாய், 7 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 07 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 07 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 958

TARGET 1=960

STOP LOSS=956

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 954

TARGET 1=952

STOP LOSS=956

RABBIT QTY= 300 SHARES