புதன், 1 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 01 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 01 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 964

TARGET 1=967.50

STOP LOSS=960

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 955

TARGET 1=951

STOP LOSS=959

RABBIT QTY= 200 SHARES