வெள்ளி, 17 ஜூன், 2016

பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள் : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 800/-

இன்று முதல் இலக்கு ஹிட் ஆனதால் கிடைத்த நிகர இலாபம் சுமார் ரூ 800 ஆகும்.

2 pts x 400 shares= Rs 800/-