வெள்ளி, 10 ஜூன், 2016

பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள் : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 600/-

இன்று முதல் இலக்கு ஹிட் ஆனதால் கிடைத்த நிகர இலாபம் சுமார் ரூ 600 ஆகும்.

2 Pts x 300 shares= Rs 600/-