புதன், 25 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 25 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 25 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 950

TARGET 1=952.50

STOP LOSS=947

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 944

TARGET 1=941.50

STOP LOSS=947

RABBIT QTY= 200 SHARES