செவ்வாய், 17 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 17 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 17 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 983

TARGET 1=986

STOP LOSS=979

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 975

TARGET 1=972

STOP LOSS=979

RABBIT QTY= 200 SHARES