செவ்வாய், 10 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 10 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 10 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 985


TARGET 1=987.50


STOP LOSS=982


RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 978

TARGET 1=976.50


STOP LOSS=981


RABBIT QTY= 200 SHARES