வியாழன், 26 மே, 2016

Ayuwage தளத்தில் 50% அதிக மதிப்புடன் இன்று விளம்பரம் கிடைக்கிறது.

ADS CLICK ஜாப் என்பது ஆன்லைன் ஜாப்பின் அடிப்படை வேலை எனலாம்.

இந்தப் பணியின் மூலமும் மாதம் சராசரியாக ரூ 3000க்கும் மேல் சம்பாதிக்கலாம்.

AyuWage Services - Get Paid to Visits Sites and Complete Surveys

சில்லரை வேலை என அலட்சிய படுத்தாமல் தினசரிப் பணியாக தினம் தவறாமல் ஒரு மணி நேரம் இந்த பணியினை செய்து வந்தால் இந்த ஒரு தளத்தில் மட்டுமே நீங்கள் மாதம் ரூ 1000க்கும் மேல் சம்பாதிக்கலாம்.

இன்று AYUWAGE தளத்தில் கொடுக்கப்படும் விளம்பரங்களின் மதிப்பு 50% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

$0.005 விளம்பரங்களின் மதிப்பு $0.0075 ஆகவும்,$0.015 விளம்பரங்களின் மதிப்பு $0.0225 ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆஃபர் 24 மணி நேரம் மட்டுமே.எனவே விரைவாக விளம்பரங்களைப் பார்த்து பணமீட்டிக் கொள்ளுங்கள்.

இணைவதற்கு இங்கே(Banner) சொடுக்கவும்.