வெள்ளி, 6 மே, 2016

பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள் : இன்றைய நிகர நஷ்டம் ரூ 600/-

இன்று நமது நஷ்டத்தடுப்பு (973) உடைக்கப்பட்டு விட்டது.

இதனால் ஏற்பட்ட இன்றைய நிகர நஷ்டம் சுமார் ரூ 600 ஆகும்.