வியாழன், 5 மே, 2016

பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள் : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 600/-

இன்றும் நமது மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் மூலம் எடுக்கப்பட்ட ரிலையன்ஸ் பங்கு முதல் இலக்கினை (SELL BELOW TGT-974) எளிதாக உடைத்துவிட்டது.

இன்றைய நிகர இலாபம் சுமார் ரூ 600 ஆகும்.