செவ்வாய், 5 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO RESULT : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 600/-

இன்றும் நமது முதல் இலக்கு (Rs 1023) முற்றிலுமாகக் ஹிட் ஆகி அதனையும் தாண்டிச் சென்று விட்டது.

இதன் மூலம் இன்று கிடைத்த நிகர இலாபம் சுமார் ரூ600 ஆகும்.

1029-1023=6 PTS X 100 SHARES=Rs 600/-