வெள்ளி, 29 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 29 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 27 APR 2016
இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை


RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 999


TARGET 1=1004


STOP LOSS=994


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 989

TARGET 1=984


STOP LOSS=994


RABBIT QTY= 100 SHARES