செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 26 APR 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 26 APR 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1018


TARGET 1=1022


STOP LOSS=1013


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1007

TARGET 1=1003


STOP LOSS=1012


RABBIT QTY= 100 SHARES
------------