வியாழன், 21 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 21 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 20 APR 2016
இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE(NSE)


BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1052


TARGET 1=1057


STOP LOSS=1047


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1041

TARGET 1=1036


STOP LOSS=1045


RABBIT QTY= 100 SHARES
------------

Note:

கடைசி நேரத்தில் (பகல் 2.30 மணிக்கு மேல்)இலக்குகள் உடைக்கப்பட்டு வர்த்தகம் தொடங்கினால் வர்த்தகம் செய்ய வேண்டாம்.