திங்கள், 18 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 18 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 18 APR 2016
இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1066


TARGET 1=1071


STOP LOSS=1061


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1055

TARGET 1=1050


STOP LOSS=1060


RABBIT QTY= 100 SHARES