புதன், 13 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 13 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 13 APR 2016
இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை


RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1060


TARGET 1=1064


TARGET 2=1067


STOP LOSS=1056


RABBIT QTY= 150 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1052

TARGET 1=1048

TARGET 2=1045


STOP LOSS=1056


RABBIT QTY= 150 SHARES