செவ்வாய், 12 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 12 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 12 APR 2016
இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1051


TARGET 1=1057


STOP LOSS=1045


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1038

TARGET 1=1032


STOP LOSS=1045


RABBIT QTY= 100 SHARES