திங்கள், 11 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 11 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 11 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1046


TARGET 1=1051
TARGET 2=1056


STOP LOSS=1040


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1035

TARGET 1=1030
TARGET 1=1025


STOP LOSS=1040


RABBIT QTY= 100 SHARES