புதன், 6 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 06 APR 2016: தினசரி பங்குச் சந்தை பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 06 APR 2016: இன்றையப் பங்கு பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1035


TARGET 1=1041


STOP LOSS=1029


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1022

TARGET 1=1016


STOP LOSS=1028


RABBIT QTY= 100 SHARES