செவ்வாய், 5 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 05 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 05 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1043


TARGET 1=1049


STOP LOSS=1037


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1029

TARGET 1=1023


STOP LOSS=1035


RABBIT QTY= 100 SHARES