திங்கள், 28 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO RESULT : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 600/-

இன்று நமது 2 இலக்குகளும் 99% ஹிட் ஆகிவிட்டன.

100 பங்குகளை விற்று வாங்கியதன் மூலம் இன்று கிடைத்த சராசரி இலாபம் சுமார் ரூ 600 ஆகும்.