வியாழன், 31 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO RESULT : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 500/-

இன்று நாம் பரிந்துரைத்த அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே பங்கு மிக வேகமாக முதல் இலக்கினைத் ( 1054)தாண்டிச் சென்றதால் போதுமான இலாபத்தினை உடனே கைக்கொண்டு விட்டோம்.

 சராசரியாக ரூ 1055 ல் நாம் வெளியேறிவிட்டோம்.

அந்த வகையில் இன்றைய இலாபம் சுமார் ரூ 500 ஆகும்.
(100 SHARES X 5 PTS=Rs 500)