திங்கள், 21 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO RESULT : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 200/-

இன்று காலையில் விற்று வாங்கும் வகையில் நமது நஷ்டத்தடுப்பு உடைக்கப்பட்டாலும்,மதியம் 2.30க்கு மேல் வாங்கி விற்கும் பரிந்துரையில் 2 இலக்குகளும் முழுமையாக ஹிட் ஆகிவிட்டன.

இதனால் இன்று நமக்கு காலையில் ஏற்பட்ட நஷ்டம் சரி செய்யப்பட்டதுடன் ரூ 200 இலாபத்தினையும் அதிகமாகவே பெற்றுத் தந்துள்ளது நமது மேஜிக் ட்ரிக்ஸ்.

SELL BELOW RECOMENDATION:(FAILED)

1029-1025=4X 100=400= Rs 400 LOSS

BUY ABOVE RECOMMENDATION ( HITTED)

1037-1033=4X 50= Rs 250 (T1 PROFIT)

1041-1033= 7 X 50= Rs 350 (T 2 PROFIT)

TOTAL PROFIT= Rs 600

NET PROFIT= Rs 600- Rs 400= Rs 200