செவ்வாய், 22 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 22 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 22 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1051


TARGET 1=1058


TARGET 2= 1065


STOP LOSS=1043


RABBIT QTY= 50 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1035

TARGET 1=1028


TARGET 2= 1021

STOP LOSS=1043


RABBIT QTY= 50 SHARES