வியாழன், 17 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 17 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE
(NSE)


BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1037

TARGET 1=1041

TARGET 2= 1045


STOP LOSS=1031.50


  RABBIT QTY= 100 SHARES  

(or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1026

TARGET 1=1021

TARGET 2= 1016


STOP LOSS=1031.50


  RABBIT QTY= 100 SHARES