திங்கள், 14 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 14 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை(2)RELIANCE
(NSE)
AVOID TODAY RECOMMENDATION (1)BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1027

CURRENT MARKET PRICE=1024

TARGET 1=1031

TARGET 2= 1035


STOP LOSS=1023


  RABBIT QTY= 100 SHARES  

(or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1019

CURRENT MARKET PRICE=1023

TARGET 1=1015

TARGET 2= 1011


STOP LOSS=1023


  RABBIT QTY= 100 SHARES