வெள்ளி, 11 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 11 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1029

CURRENT MARKET PRICE=1027

TARGET 1=1037

TARGET 2= 1045


STOP LOSS=1022


  RABBIT QTY= 50 SHARES  

இன்று ரிலையன்ஸ் பங்கு மேல் நோக்கிய விலையில்(ONLY UPTREND) மட்டுமே நகரும் வாய்ப்பு உள்ளதால் பொறுமையாக இருந்து இலக்குகளில் இலாபத்தினை புக் செய்து கொள்ளுங்கள்.