வியாழன், 10 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 10 MAR 2016: TARGET HIT ALERT

ரிலையன்ஸ் பங்கு நமது முதல் பரிந்துரை இலக்கினை (1025)வெற்றிகரமாக அடைந்துவிட்டது.

போதிய இலாபத்தினை கைக்கொண்டு இன்றைய வர்த்தகத்தினை முடித்துக் கொள்ளுங்கள்.