புதன், 9 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 09 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1035

CURRENT MARKET PRICE=1032

TARGET 1=1043

TARGET 2=1049

STOP LOSS=1027

  RABBIT QTY= 50 SHARES 

இலக்குகள் தூரமாக இருப்பதால் நல்ல இலாபம் கிடைக்கும் பட்சத்தில் முதல் இலக்கிலேயே இலாபத்தினை புக் செய்து கொள்ளுங்கள்.