வெள்ளி, 4 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 08 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1022

CURRENT MARKET PRICE=1021

TARGET 1=1029

TARGET 2=1035

STOP LOSS=1014

RABBIT QTY= 50 SHARES