புதன், 2 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 02 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 987

CURRENT MARKET PRICE=989

TARGET 1=984

TARGET 2=981

STOP LOSS=991

RABBIT QTY= 80 SHARES 

 (or)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 994

CURRENT MARKET PRICE=989

TARGET 1=997

TARGET 2=999

STOP LOSS=990

RABBIT QTY= 80 SHARES