செவ்வாய், 1 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 01 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 982

CURRENT MARKET PRICE=980

TARGET 1=990

TARGET 2=998

STOP LOSS=974

RABBIT QTY= 50 SHARES