செவ்வாய், 2 பிப்ரவரி, 2016

TORTOISE PORTFOLIO :பங்குப் பரிந்துரை RESULT : NDTV

நாம் கணித்தபடியே NDTV பங்கு இன்று அதிகபட்ச விலையாக ரூ 89 ஐ நாம் பரிந்துரைத்த விலையான ரூ 75லிருந்து 2 நாளிலேயே முதல் இலக்கினைத் தாண்டிச் சென்றுவிட்டது.

அதீத இலாபம் என்பதால் இந்த இடத்தில் நாம் பாதி இலாபத்தினைப் புக்கிங் செய்து கொள்ளலாம்.

அந்த வகையில் பேப்பர் ட்ரேடிங் முறையில் 500 பங்குகளுக்கு நாம் பெற்ற இலாபம் சுமார் ரூ 700 ஆகும்.

இந்த 500 பங்குகளை விற்று இலாபத்தினைப் புக் செய்துவிட்டதாக கணக்கில் கொள்ளலாம்.

ப‌ங்கு இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி ஏறினால் அப்போது ஆவரேஜ் செய்யலாம்.

இல்லையெனில் அடுத்த இலக்கான ரூ 100க்கு அருகில் மீதமுள்ள 500 பங்குகளை  விற்கலாம்.