புதன், 24 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 24 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 954

CURRENT MARKET PRICE=951

TARGET 1=959

TARGET 2=963

STOP LOSS=948

RABBIT QTY= 70 SHARES 

(or) 


SELL BELOW ONCE CROSSED : 942

CURRENT MARKET PRICE=951

TARGET 1=937

TARGET 2=932

STOP LOSS=948

RABBIT QTY= 70 SHARES