புதன், 24 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO 24 FEB 2016 RESULT :இன்றைய இலாபம் ரூ 300/-

இன்று நமது பரிந்துரை இலக்கான முதல் இலக்கான ரூ 959க்கு அருகில்    (High=Rs 958.55) 3 முறை வந்து பங்கு வர்த்தகம் ஆகிவருவதால் நாம் ரூ 958ல் 70 பங்குகளையும் கொடுத்து இலாபத்தினை புக் செய்துவிட்டோம்.

Our Stop Loss 948 is not triggered till now.

கொடுக்காதவர்கள் பங்கு இப்போதும் நாம் வாங்கிய விலைக்கு மேலே ரூ 955ல் ட்ரேடிங்  ஆவதால் கிடைத்த இலாபத்தினை புக் செய்து வெளியேறிவிடலாம்.


இன்றைய இலாபம் சுமார் ரூ 300 ஆகும்.

958-954=4 x 70= Rs 280