செவ்வாய், 23 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 23 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 965

CURRENT MARKET PRICE=961

TARGET 1=969

TARGET 2=972

STOP LOSS=960

RABBIT QTY= 80 SHARES 

(or) 


SELL BELOW ONCE CROSSED : 956

CURRENT MARKET PRICE=961

TARGET 1=952

TARGET 2=948

STOP LOSS=960 

RABBIT QTY= 80 SHARES