வெள்ளி, 19 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 19 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
BUY ABOVE ONCE CROSSED : 953

CURRENT MARKET PRICE=949

TARGET 1=961

TARGET 2=968

STOP LOSS=945

RABBIT QTY= 50 SHARES 

(or) 


SELL BELOW ONCE CROSSED : 937

CURRENT MARKET PRICE=949

TARGET 1=930

TARGET 2=923

STOP LOSS=945
  RABBIT QTY= 50 SHARES