வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 18 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை


HCL TECHNOLOGIES
 
BUY ABOVE ONCE CROSSED : 840

CURRENT MARKET PRICE=837

TARGET 1=844.50

TARGET 2=848.50

STOP LOSS=835

RABBIT QTY= 100 SHARES