ஞாயிறு, 11 ஜனவரி, 2015

5$ இலவச போனஸும் அதற்கு மணிக்கொருமுறை 0.07% இலாபமும் தரும் தளம்.

LETS HAVE CASHஐப் போன்றே 5$ போனஸ் கொடுத்து அதற்கு ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 0.07%இலாபம் தருகிறது இந்த தளம்.Min Payout 3$.

கீழ்கண்ட பேனரைச் சொடுக்கி இணைந்து கொள்ளுங்கள்.5$ SIGNUP BONUSகிடைக்கும்.அதனை உங்களுக்கு வசதியான PROCESSOR(PF MONEY,PAYZA)ல்  ACCOUNT-ECURRENCY BALANCEல் சென்று எந்த தளம் மூலம் பே அவுட் வாங்க விரும்புகிறீர்களோ அந்த ப்ராசெஸ்ஸர் மூலம்ADDசெய்து கொள்ளுங்கள்.

பிறகு BUY SHARE/PURCHASE SHARE/NO.1/TEST PLAN ல் சென்று அதே ப்ராசெஸஸரைக் கொண்டு 1 SHARE ஐ வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.சராசரியாக தினம் 7சென்ட் வருமானம் வரும்.இந்த ஷேர் 152% RETURN ஐ  அல்லது 90 நாட்களை அடைந்ததும் காலாவதியாகிவிடும்.


இதற்கு மேல இலாபம் வேண்டுமானால் உங்கள் ரிஸ்கில் முதலீடு செய்து இலாபம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

விரைவில் பேமென்ட் ஆதாரத்துடன் சந்திப்போம்.
------------------------------------

HOW DOES IT WORK?

How to use the $5 sign up bonus and purchase your first ad pack

1First you need to log into your account on InAdPros (IAP) using the linkhttp://www.inadpros.com/index.php?p=login IF you have not opened an account yet, please go tohttp://www.inadpros.com/index.php?p=join and create an account.
2In your first login you will see "Claim Your Free Sign up Bonus Now ..." on the dashboard page. Click on that !
3You can now choose the payment processor that you want your welcome bonus to sit in. In order to do that, please click on the bonus button next to the payment processor of your choice. In the below example the STP processor has been selected.
4You will be asked to confirm this action, please check your selected processor and press "OK".
5Congratulations! You have now returned back to the dashboard page and have got $5 in your purchase balance - in your preferred payment processor.
6For purchasing an ad pack, please click on the Buy Shares button from your user panel.
7Go to the next step by check marking "Test Plan' and submit.
8On this page, fill in the purchase form as follows:
  1. Share/Shares: set the number of shares to 1.
  2. Pay Via: check mark the "Re-purchase"
  3. Processor: select your payment processor - in the below example, the selected processor is STP.
  4. Submit
9Congratulations! you have just purchased your first ad pack.
  • For checking the status of your ad pack(s), go to My shares from your panel.
  • For checking the status of your hourly earnings, go to History from your panel.
  • For checking your balance, go to "E-Currencies Balance" from your dashboard.
When your main balanced reaches to a minimum of $3, you can request for it
Also if you require to purchase more ad packs, there are two ways to do that:
  1. From the "E-Currencies Balance" section, click on the ADD button to add the desired amount from your payment processor to your balance in IAP. Then you will have same steps as using the $5 sign up bonus.
  2. From the Buy Shares section, select your preferred plan and after filling the required information, in "Pay Via" select "Processor/Merchant Site". With this method you pay the ad pack(s) cost directly.
At last we suggest you read through the FAQ section and if you still can not find the answer for your question, please contact our support department. We will be more than happy to assist you by answering your questions and resolving the issues you may have. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக