வியாழன், 19 ஜூன், 2014

VIEWFRUIT INDIA:ரூ 85 மதிப்புள்ள எளிதான சர்வே AVAILABLEVIEWFRUIT INDIA தளத்தில் ரூ 85 மதிப்புள்ள எளிதான சர்வே ஒன்று உள்ளது.முதலில் என்ட்ரி  ஆவது முக்கியம்.என்ட்ரியில் தகுதி பெற்றுவிட்டால் பிறகு எளிதான ஆனால் சற்று நீண்ட சர்வே கிடைக்கும்.பொறுமையாக பதிலிளித்தால் 700 பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ரூ 85 உடனடியாக உங்கள் கணக்கில் ஏறிவிடும்.கீழ்கண்ட லிங்கில் சென்று இந்த தளத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.பிறகு அதில் உள்ள PROFILES பகுதியில் VALUE ADDED INFORMATION என்ற பகுதியில் உள்ள ப்ரோஃபைல் சர்வேக்களை கம்ப்ளீட் செய்யுங்கள்.அப்போதுதான் இது போன்ற அதிக மதிப்புள்ள சர்வேக்கள் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.

for Join click here.SURVEY NAME:

BANK SURVEY

ENTRY TIPS:

1. Your annual Income < select 50 million INR and More

Lets Go....

1) Anyone of your household or you working in the following industry

SELECT< NONE OF THE ABOVE>

2) AGE 39,MALE, CHENNAI

3) MONTHLY INCOME< 5MILLION TO 7.5 MILLION

---------------------------------------------------------

SURVEY TIPS:

YOUR FAMILIAR BANK NAME

Give < AXIS BANK,HDFC,ICICI,SBI etc

Survey is all about your investment and Insurance and savings , dealing with Banks.
-------------------------------------

No test qsns.Only your choice from here.

Just say Your all details above avarage i.e in 50,60 million

Formal answers;

strongly agree,Most likely, and formal your personal details like married,graduate etc..

-----------------------------------------------------------------


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக