வெள்ளி, 6 டிசம்பர், 2013

இந்தியர்களுக்கான ச‌ர்வே ஜாப் தளம்:VIEW FRUIT INDIAஇந்த தளத்தில் மிக எளிதான சர்வே வந்துள்ளது.பதிவு செய்தவர்களுக்கு மெயிலில் வந்திருக்கும்.TIME LIMITED SURVEYஎன்பதால் விரைந்து முடித்துக் கொள்ளூங்கள். 2 நிமிட ச‌ர்வேதான்.


RESIDING AT CHENNAI

FEMALE

AGE 35

POST GRADUTE,

JEANS PANT BRAND -- LEE

PURCHASING RANGE-- 1000-1999 Rs

THAT ALL EARN 100 POINTS

ச‌ர்வேக்களை முழுவதுமாக முடித்தவர்களுக்கு மேலும் பல ச‌ர்வேக்கள் வ‌ந்திருக்கும்.எனவே முதலில் ச‌ர்வேக்களை முடித்து விடுங்கள்.வாழ்த்துக்கள்.

இணைந்து கொள்ள இங்கே சொடுக்குங்கள்.


http://in.viewfruit.com/Register/MTY4MDI6SEtTTjdMTE42MVk1U0tSTko2RDI=/OQ==

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக