ஞாயிறு, 5 மே, 2013

பொட்டல்:TORTOISE PORTFOLIO FOR THE COMING WEEK 06 MAY 13
MCX 

GOLD JUN 13

BUY ABOVE  - 27450  T-1- 28140 T-2 -28750 SL- 26750

SELL BELOW-  26000 T-1- 25400  T2-24800 SL-26750


SILVER JUL 13

BUY ABOVE -45600 T-1-46800, T-2- 47900 SL- 44400

SELL BELOW- 43200 T-1-42000- T2- 41000 SL- 44400

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக