ஞாயிறு, 28 ஏப்ரல், 2013

பொட்டல்:TORTOISE PORTFOLIO FOR THE WEEK 29 APR 13
NSE SCRIP NAME: NETWORK 18

BUY ABOVE- 35.45   TGT 1- 36.85 TGT-2- 38.25  SL-33.80

MCX LEVEL

GOLD JUN 2013

BUY ABOVE-  27450  TGT-1-27730   TGT-2-27940 SL-27100

SELL BELOW-26880 TGT1-1-26620- TGT-2- 26350 SL- 27200கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக