ஞாயிறு, 21 ஏப்ரல், 2013

பொட்டல்:TORTOISE PORTFOLIO FOR THE COMING WEEK 22 APR


SCRIP NAME: ANDHRA BANK

PRE CLOSE - 93.55

BUY ABOVE - 94  , TGT-1 -95.70 -TGT-2 -97.80  SL- 91.90


SRCRIP NAME : GODREJ IND

PRE CLOSE - 305.90

BUY ABOVE- 311   TGT-1- 317, TGT-2- 323 SL-305


MCX FREE TIPS

ZINC  AND ZINC MINI -MAY 2013 CONTRACT 


BUY ABOVE- 102  TGT -1- 103.90- TGT- 2- 105.70  SL- 100


SELL BELOW- 98- TGT -1 - 96.10 - TGT- 2- 94.30  SL-100

http://pottal.blogspot.in/2009/08/tortoise-portfolio-golden-rules.html  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக