புதன், 15 ஏப்ரல், 2009

ஓடும் காளைக்கு ஒரு "ஓ" போடுவோம்.மூன்றே நாட்களில் 50% வருமானம் தந்த நமது டிப்ஸ்கள்


NAME,HIGH,LOW,DIFF,PROFIT/LOSS %BALAJI TELE,49.30,40.50,8.80,17.85
KFA 42.30,39.30,3.00,3.00
NEYVELI LIG,100.20, 90.60,9.60,9.58
WELSP GUJ 100.30, 86.80,13.50,13.46
Returns in % 47.98%

இந்த நான்கு டிப்ஸ்களுக்கும் நாம் டிப்ஸ் கொடுத்த பிறகு நமக்கு வாங்கி விற்க கிடைத்த வாய்ப்புகளை HIGH,LOW மூல்ம் குறிப்பிட்டுள்ளோம். கர‌டிச் சந்தையில் மூன்று மாதங்கள் எடுத்திற்கக்கூடிய கால அவகாசமானது மூன்றே நாட்களில் சாத்தியமானது நம் காளையால்தான்.ஆகவே ஓடும் காளைக்கு ஒரு "ஓ" போட்டுவிட்டு ஒர் ஓட்டையும் போட்டுவிட்டு போங்களேன்.