புதன், 29 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 29 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 29 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

CEAT (NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 834

TARGET 1=843

STOP LOSS=824

RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 816

TARGET 1=807

STOP LOSS=826

RABBIT QTY= 100 SHARES
_________________

இன்று ரிலையன்ஸ் பங்கில் போதுமான விலை நகர்வு இல்லாததால் CEAT பங்கில் பரிந்துரை கொடுத்துள்ளோம்.

இலக்குகள் கொஞ்சம் தூரம் என்பதால் போதுமான இலாபம் கிடைக்கும் போது வெளியேறிவிடுங்கள்.