செவ்வாய், 28 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 28 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 28 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 962

TARGET 1=964.50

STOP LOSS=958.50

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 955

TARGET 1=952

STOP LOSS=958.50

RABBIT QTY= 300 SHARES